Hoolekogu

 

Ivo Kuusaluvanemate esindaja, hoolekogu esimees
Aleksandra Kerbvanemate esindaja
  
Mirjam Koppelvilistlaste esindaja
Anne Nagelõppenõukogu esindaja 
Margit Kaareõppenõukogu esindaja
Helle Lembergkooli pidaja esindaja
Ave Satskooli toetava organisatsiooni esindaja