Õpetajad ja töötajad

 

Amet/ained

E-mail

Anne Nagel

muusikaõpetaja

anne@veltsi.edu.ee

Anneli Martinson

klassiõpetaja

klassijuhataja

inglise keel

anneli@veltsi.edu.ee

 

  

Margit Kaare

klassiõpetaja

klassijuhataja

kunstiõpetus

margit@veltsi.edu.ee

Meelis Kari

kehaline kasvatus

meelis.kari@haljala.edu.ee

Signe Nurm

pikapäevarühmaõpetaja

kool@veltsi.edu.ee

 

Aili Lillepuu

majandusjuhataja

kool@veltsi.edu.ee

Marja-Liisa Männik

direktor

direktor@veltsi.edu.ee

Vaike Melnikov

kokk

kool@veltsi.edu.ee